7 زمان مناسب برای داشتن رابطه ی

درخواست حذف این مطلب
رابطه ی باعث آرامش اعصاب، کاهش فشار خون و اضطراب می شود 7 زمان مناسب برای داشتن رابطه ی براساس آ ین پژوهش ها، مناسب ترین زمان ها برای برقراری رابطه ی به این ترتیب است: 1- رابطه در صبح
صبح یکی از زمان های مناسب برای داشتن رابطه است . در واقع در ساعت های آغازی روز، علاوه بر انرژی بیشتر، میزان ترشح هورمون تستسترون (هورمون مردان) و ا ی توسین (هورمون عاطفی ن) نیز افزایش می یابد. این سیکل، باعث ترشح بیشتر هورمون اندروفین و شادی می شود. نتیجه ی این روند، صمیمیت و وابستگی بیش از پیش همسران است.توصیه ی مناسبی برای آغاز یک روز خوب به نظر می رسد، این طور نیست؟! رابطه باعث تقویت سیستم ایمنی بدن می شود 2- رابطه هنگام مریضی و
با در فصل سرما، از بروز سرماخوردگی جلوگیری کنید. رابطه ی به شکلی باورن ی سیستم ایمنی بدن را تقویت می کند. موقع مریضی، با وجود آن که نمی توانید رابطه ای پرهیجان داشته باشید، رابطه ی ، مکانیسم دفاعی بدن شما را مقاوم خواهد کرد. 3- رابطه قبل از کنفرانس یا ارائه های حیاتی
یکی از زمان های مناسب برای برقراری رابطه قبل از کنفرانس یا سخنرانی های مهم و پر استرس است . براساس تحقیقات، رابطه ی باعث آرامش اعصاب، کاهش فشار خون و اضطراب می شود. براساس آمارهای دقیق، انی که پیش از سخنرانی خود، رابطه ی داشته اند، کمترین میزان اضطراب را تجربه کرده اند.